Portal Finansowy e-Banki

Szukaj:


Alior Bank dołączył do programu “Rodzina na swoim”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, 12 marca 2009 r. wiceprezesi Alior Banku Niels Lundorff oraz Cezary Smorszczewski, w obecności przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, zawarli z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę w sprawie stosowania dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych. Tym samym Alior Bank wszedł do grona banków, które mogą udzielać kredytów z dopłatami w ramach programu “Rodzina na swoim”.

Pierwszych kredytów z dopłatami Alior Bank zacznie udzielać na początku kwietnia br. Trwają ostatnie prace wdrażające program oraz ustalenia techniczne w zakresie współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Rządowy Program “Rodzina na swoim” to forma finansowego wsparcia w nabyciu nieruchomości mieszkalnej, które jest kierowane do rodzin oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Osoba uprawniona do dopłat nie może być właścicielem lub współwłaścicielem innej nieruchomości. Nabywana nieruchomość nie może przekraczać 75 m. kw. powierzchni użytkowej dla lokalu mieszkalnego oraz 140 m. kw. powierzchni użytkowej dla domu jednorodzinnego. Kredyt można przeznaczyć na zakup mieszkania lub domu już istniejącego jak również dopiero budowanego. Wysokość dopłat uzależniona jest od powierzchni nieruchomości oraz wysokości stopy referencyjnej podawanej przez BGK, obowiązującej w okresach kwartalnych.

Dodaj komentarz:

Może zainteresują Cię również artykuły:

    No related posts
    Alior Bank

    Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów: detalicznego i biznesowego. Strategia banku zakłada zrównoważony i racjonalny rozwój, w oparciu o zasady tradycyjnej i solidnej bankowości: przejrzystość, bezpieczeństwo, stabilność, odpowiedzialność, doradztwo, przedsiębiorczość oraz innowacyjność. Oferta banku skierowana jest do Klientów, którzy oczekują wyższego poziomu usług, doradztwa i wyższej zyskowności produktów. Bank udostępnia w standardzie produkty i usługi, które dotychczas oferowane były jedynie wybranym, najbogatszym Klientom, oraz produkty dotąd niedostępne na rynku.

Inteligo