Portal Finansowy e-Banki

Szukaj:

klinci biznesowi Alior Bank


Wygodniejszy dostęp do bankowości internetowej dla Klientów Biznesowych

Od 19 stycznia br. Alior Bank umożliwił Klientom Biznesowym autoryzację operacji oraz logowanie do Systemu Bankowości Internetowej na dwa sposoby. Dotychczas logowanie było możliwe za pomocą identyfikatora Klienta (numer CIF) oraz hasła maskowanego, natomiast autoryzacja operacji następowała przy pomocy kodów [...]

    Alior Bank

    Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów: detalicznego i biznesowego. Strategia banku zakłada zrównoważony i racjonalny rozwój, w oparciu o zasady tradycyjnej i solidnej bankowości: przejrzystość, bezpieczeństwo, stabilność, odpowiedzialność, doradztwo, przedsiębiorczość oraz innowacyjność. Oferta banku skierowana jest do Klientów, którzy oczekują wyższego poziomu usług, doradztwa i wyższej zyskowności produktów. Bank udostępnia w standardzie produkty i usługi, które dotychczas oferowane były jedynie wybranym, najbogatszym Klientom, oraz produkty dotąd niedostępne na rynku.

Inteligo