Portal Finansowy e-Banki

Szukaj:

polityka personalna Alior Bank


Alior Bank Laureatem Programu “Inwestor w Kapitał Ludzki”

Alior Bank jako jedyny bank, znalazł się w gronie firm, które otrzymały Certyfikat „Inwestor w Kapitał Ludzi”. Jest on przyznawany przedsiębiorstwom, które są liderami rynku w zakresie polityki personalnej – przyjaznej dla Pracownika. 27 kwietnia 2009 w ramach IX edycji [...]

    Alior Bank

    Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów: detalicznego i biznesowego. Strategia banku zakłada zrównoważony i racjonalny rozwój, w oparciu o zasady tradycyjnej i solidnej bankowości: przejrzystość, bezpieczeństwo, stabilność, odpowiedzialność, doradztwo, przedsiębiorczość oraz innowacyjność. Oferta banku skierowana jest do Klientów, którzy oczekują wyższego poziomu usług, doradztwa i wyższej zyskowności produktów. Bank udostępnia w standardzie produkty i usługi, które dotychczas oferowane były jedynie wybranym, najbogatszym Klientom, oraz produkty dotąd niedostępne na rynku.

Inteligo