Portal Finansowy e-Banki

Szukaj:

produkty strukturyzowane Alior Bank


Pierwsze emisje Strukturyzowanych Bankowych Papierów Wartościowych w ofercie Alior Banku

Od 18 maja 2009 r. w ofercie inwestycyjnej Alior Banku dostępne są pierwsze emisje Strukturyzowanych Bankowych Papierów Wartościowych. Klienci Banku mogą skorzystać z dwóch dwuletnich Produktów strukturyzowanych na WIG20: – PLN-100-WIG20-20110609 oferującego 100% ochronę kapitału w dacie zapadalności, Inwestor partycypuje [...]

    Alior Bank

    Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów: detalicznego i biznesowego. Strategia banku zakłada zrównoważony i racjonalny rozwój, w oparciu o zasady tradycyjnej i solidnej bankowości: przejrzystość, bezpieczeństwo, stabilność, odpowiedzialność, doradztwo, przedsiębiorczość oraz innowacyjność. Oferta banku skierowana jest do Klientów, którzy oczekują wyższego poziomu usług, doradztwa i wyższej zyskowności produktów. Bank udostępnia w standardzie produkty i usługi, które dotychczas oferowane były jedynie wybranym, najbogatszym Klientom, oraz produkty dotąd niedostępne na rynku.

Inteligo