Portal Finansowy e-Banki

Szukaj:

rachunek brokerski Alior Bank


Biuro Maklerskie Alior Banku rozpoczyna obsługę Klientów

14 stycznia 2009 roku Biuro Maklerskie Alior Banku udostępniło Klientom kompleksową ofertę usług brokerskich obejmującą: prowadzenie rachunku brokerskiego, pośrednictwo w zawieraniu transakcji instrumentami rynku kasowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na rynku New Connect oraz pośrednictwo w zawieraniu [...]

    Alior Bank

    Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów: detalicznego i biznesowego. Strategia banku zakłada zrównoważony i racjonalny rozwój, w oparciu o zasady tradycyjnej i solidnej bankowości: przejrzystość, bezpieczeństwo, stabilność, odpowiedzialność, doradztwo, przedsiębiorczość oraz innowacyjność. Oferta banku skierowana jest do Klientów, którzy oczekują wyższego poziomu usług, doradztwa i wyższej zyskowności produktów. Bank udostępnia w standardzie produkty i usługi, które dotychczas oferowane były jedynie wybranym, najbogatszym Klientom, oraz produkty dotąd niedostępne na rynku.

Inteligo